شما اگر مشتری دائمی بی اس مارکت باشید به صورت دوره ای کدهای تخفیف برای شما پیامک خواهند شد .

وقتی کد تخفیف برای شما پیامک میشود مهلت استفاده هم درج می گردد .

مسئولیت نگهدار کد تخفیف بر عهده ی با دارنده آن می باشد و درصورت گم کردن امکان دریافت مجدد نمی باشد.

موقع پرداخت کادر وارد کرد کد تخفیف وجود دارد ، کد تخفیف خود را در آن کادر وارد کنید و گزینه ی اعمال را بزنید تا مبلغ کد از مبلغ فاکتور شما کسر گردد .